Styrelsen

Vi i Styrelsen för Strömstad Slöjd & Hantverk

Ordförande   Ann-Christine Carlsson   0730-39 71 75

Sekreterare  Sofie Nilsson                  070-172 44 97

Kassör           Gunilla Wounsch              0526-214 02

Ledamöter     Cecilia Gjording Johansson, Britt-Marie Hansson.

Suppleanter   Eva-Britt Olausson & Karin Hjärling Karlsson

Arbetsgruppen Ann-Christine Carlsson,
                         Inger Blomgren,
                        Annette Green,
                        Marianne Lysell,
                        Eva-Britt Olausson,
                        Birgitta Tyft.