Styrelsen

Vi i Styrelsen för Strömstad Slöjd & Hantverk

Ordförande   Ann-Christine Carlsson   0730-39 71 75

Sekreterare  Sofie Nilsson                  070-172 44 97

Kassör           Gunilla Wounsch              0526-214 02

Ledamöter     Britt-Marie Hansson & Inger Blomgren

Suppleanter   Eva-Britt Olausson & Cecilia Gjording Johansson

Revisorer:      Karin Hjärling Karlsson & Birgitta Tyft

Arbetsgruppen Ann-Christine Carlsson,
                         Inger Blomgren,
                         Annette Green,
                         Marianne Lysell,
                         Eva-Britt Olausson,
                         Birgitta Tyft.