Styrelsen

Vi i Styrelsen för Strömstad Slöjd & Hantverk

Ordförande   Ann-Christine Carlsson   0730-39 71 75

Sekreterare  Sofie Nilsson                  070-172 44 97

Kassör           Gunilla Wounsch              0526-214 02

Ledamöter     Gunvor Olsson, Marianne Lysell, Kerstin Olsson & Annette Gren

Suppleanter   Eva Gille & Judith Karlsson

Försäljningsgruppen   Bodil Kjellqvist   0526- 159 50